Geschillen

Niet tevreden over je hulpverlener?

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon** van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Vanwege de Wkkgz is het eigen klachtenreglement van de NFG per 1-1-2017 komen te vervallen. Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Jouw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om jou te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft. 

Geeft jouw hulpverlener aan dat hij/zij de klachtenafhandeling via de NFG heeft geregeld, dan moet je dit altijd controleren bij het NFG-secretariaat (info@de-nfg.nl). Wij kunnen jou informeren of de informatie die je hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen. 

Onze vertrouwenspersoon Theo Splinter is tevens contactpersoon klachtbehandeling (zie schema). Hij kan je helpen met stap 2 en 3 uit het schema.  

**Vertrouwenspersoon

Splinter

Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.nl