Relatietherapie

Relatietherapie

Weet u niet meer of uw relatie de moeite waard is, en weet u niet hoe u 
weer met elkaar in gesprek kunt komen? Krijgt u elke keer meningsverschillen? Wordt het steeds moeilijker om niet te struikelen over de verschillen tussen uw beiden? Lijkt u uit elkaar te groeien?

Dit zijn allemaal goede redenen om eens in een gesprek met een onafhankelijk therapeut na te gaan hoe grote of kleine moeilijkheden te verminderen zijn. Gesprekken met een therapeut kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van de problematiek en het zoeken naar voor beide partners acceptabele oplossingen.

U kunt bij mij terecht voor een één of meerdere  adviesgesprek(ken), maar ook voor een langere periode van therapie.

 NIEUW!! Als u een gelijkwaardige verhouding wilt binnen de therapie : een man en een vrouw tegenover een vrouwelijke therapeut en een mannelijke therapeut, dan kunt u hiervoor kiezen. Co-therapeut dhr. Jos van Unen ondersteunt van harte het helingsproces voor uw relatie.

In overleg met u bespreken we de mogelijkheden van deze co-therapie

Bij Relatietherapie kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:

We spreken van te voren een behandelplan af; vaak worden er naast de relatiegesprekken individuele gesprekken ingelast met één van de partners of met beide partners afzonderlijk. In de laatste sessie evalueren we gemaakte afspraken. Daarbij wordt bekeken of er eventueel nog een aantal vervolggesprekken nodig zijn of dat de behandeling kan worden afgerond.