Algemeen

INFO/TARIEVEN

Je kunt terecht voor een of meer (advies)gesprekken, of een langere periode van therapie. Je hebt geen verwijzing van een arts nodig en er wordt niet met wachtlijsten gewerkt, dus na je aanmelding kun je meestal binnen twee weken al van start gaan.

Openingstijden praktijk

Tarieven

Individuele psychosociale therapie

Adviesgesprek                                                                                                                                                                                    

€ 70,00

€60,00

60-90 minuten

max.60 min.

Coaching/Counseling € 70,00 60-90 minuten
Psychosociale therapie voor 2 of meer personen € 85,00 60-90 minuten
Adviesgesprekken relaties (één- en tweemalig) € 85,00 60-90 minuten

Relatietherapie

Co-therapie voor relaties.                                             

€ 85,00

€ 130,00

60-120 minuten

90 -120 minuten

Vergoedingen

 Consulten worden door diverse Zorgverzekeraars bij een aanvullende verzekering ( gedeeltelijk ) vergoed.

Relatietherapie wordt niet door de Zorgverzekeraar vergoed. In sommige gevallen wordt i.p.v. relatietherapie gesproken over psychosociale therapie binnen relaties en worden deze gesprekken wel vergoed.

Voor minima en uitkeringsgerechtigden kunnen in overleg kortingen worden gegeven. Ik hanteer dan sociale tarieven.

Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden; bij niet nakomen hiervan wordt 75% van een sessie in rekening gebracht.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2024

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vind je hier

* Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Beroepsregistraties  

Geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk(VPMW). De werkzaamheden zijn curatief en holistisch  gericht.  Erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- NFG.  reg.nr. 5112265596.

Naast de NFG tevens geregistreerd bij  de  RBCZ, Register Beroepsoefenaren  Complementaire  Gezondheidszorg.: licentienr.  809037R.

Waarborg privacy 

Iedere cliënt kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier  wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

De client kan ten alle tijde  de gegevens uit het dossier opvragen, aanpassen en laten vernietigen. Hiertoe kan schriftelijk een verzoek worden gedaan.

De persoonsgegevens worden alleen vastgelegd voor het maken van een factuur, deze worden aangevuld indien zij niet volledig zijn en worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.

De persoonsgegevens worden up to date gehouden.