Privacy

Privacy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://deinnerlijkekern.nl bezoekt. 

Beheer

De website deinnerlijkekern.nl staat onder beheer van de Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening; de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

Gegevens van bezoekers  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deinnerlijkekern.nl  worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.  

De praktijk voor Psychosociale Dienstverlening zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

Cookies

  1. De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. 
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwer tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen

  1. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening.                                                                            De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy. 
  2. Disclaimer De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
  3. Gegevens verstrekken aan derden.  Gegevens die door de klant zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 
  4. Beveiliging : De gegevens die de klant aan De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 
  5. Aanpassing van klantgegevens:  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.                                                                                       De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.