Meer over relatietherapie

Meer over relatietherapie

Ieder mens wil zich verbonden voelen en veilig voelen in een relatie. Dat is een biologisch gegeven. Of die relatie nu met anderen is, of dat het de relatie is die je met jezelf hebt.

Als een relatie in de probleemzone zit, voelen veel paren die verbondenheid vaak niet meer met elkaar of met zichzelf. Integendeel: ze voelen zich dan onzeker worden,  alleen, eenzaam, angstig, en kunnen zelfs wanhopig worden, of hebben het gevoel dat er meer mogelijk moet zijn dan zoals het nu is.

EFT = Emotionally-Focused- Couple- Therapy. Dat wil zeggen een therapievorm die zich richt op je emoties. Emoties zijn belangrijk, omdat ze wijzen naar  je diepste verlangens:

De therapie op basis van EFT gaat ervan uit dat  door in staat te zijn contact te maken met jouw emoties en die te kunnen delen met jouw partner je je weer veiliger zult gaan voelen in je verbondenheid met je partner.

Als je je veilig en vertrouwd voelt met je partner zullen communicatieproblemen op een makkelijker en natuurlijker manier worden opgelost.

Wat leer je tijdens de therapie van EFT?

De Houd me vast methode:

T.O.B. Vragenlijst: (TOB -Toegankelijkheid  Ontvankelijkheid  Betrokkenheid)

Deze vragen gaan over ieders eigen gevoelens van veiligheid en verbondenheid in de relatie op dit moment.

Het gaat NIET over de vraag of je een volmaakte partner bent of niet.

W= waar en O= onwaar. 

Geef een punt aan elk ‘Waar’ antwoord.

Is vanuit jouw optiek je partner toegankelijk (T) voor je?

Is vanuit jouw optiek je partner ontvankelijk (O) voor je?

Zijn jullie op een positieve manier bij elkaar betrokken (B)?

Bespreek samen de antwoorden.

EFT is niet het enige antwoord op relatieproblematiek, het (h)erkennen en werken met emoties volgens de EFT is wel  een heel belangrijk onderdeel van de therapie en de basis waar vanuit gewerkt wordt. 

Groeien in een relatie

Geliefd. Vanaf onze geboorte verlangen we ernaar ons te verenigen met en geliefd te zijn door anderen en van iemand te houden.

Zeker de jeugd van vandaag heeft een bijzonder hoge verwachtigingspatroon hieromtrent.

De oorzaak van elke ongelukkige relatie is de verwachting dat je partner je gelukkig zal maken. Deze verwachting creëert pijn en teleurstelling. Daarom zijn de meeste relaties al geëindigd voordat ze begonnen zijn. Emotionele eenzaamheid, energetische disharmonie, stress en lichamelijke klachten zijn het gevolg.

Is het mogelijk je relatie te ervaren als een uitdaging en oefening? Een relatie die gebaseerd is op wederzijds 'willen hebben', om te buigen naar een liefdevolle relatie? Jazeker!

Het uiteindelijke doel van elke relatie is: elkaar te helpen, te inspireren en te begeleiden.

Groei

Een relatie die groeit vereist wederzijdse betrokkenheid. Een goede relatie is een relatie waarin beide partners oprecht tegen zichzelf durven en kunnen zeggen: "Ook al is er dan wel eens iets: dit is een verrijking van mijn leven, in deze situatie kan ik mij wel vinden en weet ik me gesteund door de ander, en andersom is dat net zo. Wat ik aan liefde voel kan ik kwijt in vertrouwen en oprechtheid, zonder angst of schaamte en op een creatieve en spontane manier. Geen angst: liefde is angst laten varen. Ik leer en ontwikkel me en het voelt goed zo".

Ten behoeve van de eerlijkheid en het evenwicht in de relatie moeten de beloften die wij elkaar doen wel wederzijds zijn en niet van één kant komen. Het is een wet dat je niet kunt krijgen wat je zelf niet kunt geven. Dus verwacht van je partner geen beloften die je zelf ook niet wilt doen.  

Het is moeilijk om een relatie met iemand te hebben die zich niet kan verenigen met jouw visie op relaties, waarden en normen, jouw levensstijl, jouw interesses en jouw manier van doen.  Maar verlang niet van elkaar dat jullie beiden gelijk moeten zijn in gedachtes, gevoelens, hobbies, etc, etc. Laat elkaar vrij in je keuzes maar respecteer wel degelijk elkaar keuzes.  Praat en luister echt naar elkaar. Laat elkaar  vrij. De ander is niet jouw bezit, maar besef dat je bij elkaar bent uit vrije wil en uit liefde. Laat deze liefde niet doodbloeden.

Vergeving

Vergeving is een heel belangrijk onderdeel van je liefde. In een waardevolle relatie is voortdurende vergeving van jezelf en je partner een onderdeel van het dagelijks leven. Want in iedere gezonde relatie heb je meningsverschillen. Je bent en blijft ieder een apart individu met eigen ideeën en wensen. En daar is niets mis mee. Als je elkaar maar respecteert.

Onvoorwaardelijke acceptatie

We kunnen dus stellen dat een echte diepgaande relatie er een is waarbij beide partijen zich één en compleet voelen samen.

Het is de harmonie van de mannelijke en vrouwelijke energie, die vrijheid binnen de relatie creëert, om de ander onvoorwaardelijk te accepteren, zonder een verborgen agenda.

In een echte goede  relatie weet men hoe te geven en nemen, zonder gevraagd te worden, en om de ander in zijn behoeften tegemoet te komen zonder te vragen.

Onmisbare tips voor eerlijke ruzie

Ruzie: het komt in de beste relaties voor. En het kan nog nuttig zijn ook; je leert over jezelf en je partner en als het goed is komen jullie er samen sterker uit. Mits je je aan een paar gulden regels houdt. 

Voor je je in een woordengevecht stort, is het belangrijk te bedenken wat je nou eigenlijk wilt bereiken. Wil je gelijk krijgen? Met zo'n insteek is er dus altijd een winnaar en een verliezer in het gevecht. En jij wilt winnen, dus je partner zal ook gaan strijden.

Géén wedstrijd. Als je het zo aan wilt pakken; prima. Maar je relatie is geen wedstrijd, maar een samenwerking. Wil je problemen uit de weg helpen en als partners zaken oplossen en je relatie verbeteren, hou je dan aan de volgende  richtlijnen:

Hou het privé. In de supermarkt of bij een etentje bij je schoonouders kun je je spervuur beter even voor je houden. Spreek af wanneer en waar je het over een heikel punt gaat hebben. Zo voorkom je dat andere mensen, zoals je kinderen, moeten meegenieten.

Eindig op tijd. Een ruzie kan niet blijven duren. Als er geen tijd meer is, maak dan afspraken of vergeef elkaar. Als je nog niet zo ver bent, kun je afspreken om het er op een ander moment weer over te hebben.

Heb respect voor elkaar. Het is niet de bedoeling dat je elkaar te lijf gaat of (gericht!) met servies gaat gooien. Ook uitschelden is een vorm van mishandeling, dus hou die gemene namen maar voor je.

Overdrijf niet. Zeg niet: "Jij doet altijd..." of "Jij zult nooit eens..." Meestal is dit een schaamteloze leugen of verdraaiing van de feiten en het helpt helemaal niet het probleem op te lossen. Ik, niet jij.

Praat vanuit jezelf en niet voor de ander. Zeg niet: "Je neemt me (nooit) serieus", maar zeg: "Ik voel me soms of nu niet  serieus genomen door je."

Leef je in. Probeer het standpunt van de ander oprecht te snappen. Meestal ben je zo druk met boos worden, dat je vergeet te luisteren naar de ander. Probeer te begrijpen waar de schoen wringt.

Reageer niet altijd. Dat de ander boos wordt, wil niet zeggen dat jij meteen in de verdediging moet. Laat dus ook niet alles ontaarden in een ruzie, maar leg sommige dingen gewoon naast je neer. Niet alles is de moeite waard om uit te vechten.

Kies een doel. Bepaal wat je nou eigenlijk wilt uitpraten en wat je wilt bereiken met het gesprek. Zorg dat je bij dat onderwerp blijft en haal geen oude koeien uit de sloot.

Bekijk de oplossingen. Wanneer je weet wat het probleem is, kun je oplossingen gaan verzinnen. Soms zul je een oplossing vinden waar allebei de partijen profijt bij hebben, maar soms zul je er allebei op achteruit gaan. Kom samen tot een besluit.

Verander de ander niet. Je kunt nog zo hard proberen om iemand te veranderen, maar dat zal hij of zij toch zelf moeten doen. Laat de ander merken dat je hem accepteert en begrijpt, dan zal de ander ook geneigd zijn om zijn/haar best voor je te doen.

Neem een time-out. Soms lopen de emoties zo hoog op, dat het moeilijk is om redelijk te blijven, en kun je beter stoppen en even weggaan om jezelf af te koelen Spreek dan wel  af  dat  je het gesprek op een ander moment afmaakt en ren niet zomaar weg.

Literatuur:

Na overspel:

Blijf toch bij me               Petra Deij

Liefde in verhouding    Esther Perel