Meer over relatietherapie

Meer over relatietherapie

Ieder mens wil zich verbonden voelen en veilig voelen in een relatie. Dat is een biologisch gegeven. Of die relatie nu met anderen is, of dat het de relatie is die je met jezelf hebt.

Als een relatie in de probleemzone zit, voelen veel paren die verbondenheid vaak niet meer met elkaar of met zichzelf. Integendeel: ze voelen zich dan onzeker worden,  alleen, eenzaam, angstig, en kunnen zelfs wanhopig worden, of hebben het gevoel dat er meer mogelijk moet zijn dan zoals het nu is.

Wat leer je tijdens de therapie van De 5 Talen van de Liefde?

                               DE 5 TALEN VAN DE LIEFDE

Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. 

We kunnen onze liefde laten blijken door:

1. Waardering,  positieve woorden (complimenten)en bemoediging

2. Samen zijn/ samen dingen ondernemen

3. De ander verrassen/Cadeaus geven

4. Hulpvaardigheid tonen 

5. Lichamelijk contact

Een man heeft bv. wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen.

 Een vrouw hunkert wellicht naar de tijd die haar man voor haar neemt, maar deze denkt dat een bos bloemen haar wel zal opfleuren. 

Soms spreekt een partner een taal die wij niet altijd begrijpen. 

Als de ene zich uitdrukt in een taal die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over. 

Elk mens heeft een liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Het is belangrijk de eerste liefdestaal van uw partner te weten en te onderhouden.

 Hoe deze 5 talen van de Liefde opnieuw in te zetten in je relatie is een van de kenmerken van de therapie.

Wat leer je tijdens de therapie van EFT? 

EFT = Emotionally-Focused- Couple- Therapy. Dat wil zeggen een therapievorm die zich richt op je emoties. Emoties zijn belangrijk, omdat ze wijzen naar  je diepste verlangens:

De therapie op basis van EFT gaat ervan uit dat  door in staat te zijn contact te maken met jouw emoties en die te kunnen delen met jouw partner je je weer veiliger zult gaan voelen in je verbondenheid met je partner.

Als je je veilig en vertrouwd voelt met je partner zullen communicatieproblemen op een makkelijker en natuurlijker manier worden opgelost.

De Houd me vast methode:

 DOE DE RELATIETEST

T.O.B. Vragenlijst: (TOB -Toegankelijkheid  Ontvankelijkheid  Betrokkenheid)

Deze vragen gaan over ieders eigen gevoelens van veiligheid en verbondenheid in de relatie op dit moment.

Het gaat NIET over de vraag of je een volmaakte partner bent of niet.

W= waar en O= onwaar. 

Geef een punt aan elk ‘Waar’ antwoord.

Is vanuit jouw optiek je partner toegankelijk (T) voor je?

Is vanuit jouw optiek je partner ontvankelijk (O) voor je?

Zijn jullie op een positieve manier bij elkaar betrokken (B)?

 

LITERATUUR

Na overspel:

Blijf toch bij me               Petra Deij

Liefde in verhouding    Esther Perel