Counseling

Counseling

Counseling betekent oorspronkelijk raad geven en helpen via intensieve gesprekken en is een vorm van kortdurende hulpverlening.

Deze begeleidingsvorm richt zich meestal op een duidelijk omschreven vraag. Het is mogelijk dat je soms een probleem hebt waarmee je worstelt en waarmee de mensen in je eigen omgeving weinig raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog: juist de mensen in je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen. Waar vind je dan de beste hulp en op welke manier. Counseling is te vergelijken met een zoektocht naar ongekende mogelijkheden in jezelf, gericht op het vergroten van het vermogen om problemen zelf op te lossen.

Voor wie?

Counseling is voor gezonde mensen die het tijdelijk "even niet meer zien zitten" en die een steuntje nodig hebben waardoor ze in staat zijn om zelf weer hun problemen aan te pakken. Een aantal goede gesprekken kunnen je helpen je wensen, doelen en verantwoordelijkheden helder te maken en je te helpen bij het maken en uitvoeren van nieuwe keuzes. 

Wat is het doel van counselen?

1. Doel van deze zoektocht is dat je manager wordt van je probleem, maar ook dat je je bewust wordt je sterke en zwakke kanten. Jouw unieke belevingswereld staat hierin centraal. Een counselor fungeert slechts als gids om je te wijzen op de mogelijkheden die je misschien zelf over het hoofd ziet. Maar uiteindelijk bepaal jij wat voor jou het beste is.

2. Je te motiveren en te activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen om zelf tot een oplossing te komen, daarbij rekening houdend met jouw eigen tempo.