EMDR

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties en de levendige beelden van de ervaring.

Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die vroegere gebeurtenis(sen) weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

 Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Klachten verminderen drastisch of verdwijnen geheel. Uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Veel voorkomende klachten kunnen zijn: herbelevingen, er steeds aan terugdenken, angsten, nachtmerries, snel kwaad zijn, moeite met concentreren, en /of slaapproblemen. Deze klachten hoeven niet allemaal voor te komen, een of meer klachten zou kunnen duiden op een niet goed verwerkt trauma. Ook  kunnen klachten min of meer onbewust zijn, je weet eigenlijk niet waar de klachten vandaan komen, zoals bijvoorbeeld: snel geirriteerd , hypergevoelig, overactief, sloom of juist onrustig. Deze klachten kunnen zich ook afwisselen. Ook lichamelijke symptomen komen voor zoals het hebben van  hoofd-rug en/of buikpijn.

EMDR werkt snel. Dit is extra belangrijk omdat onverwerkte herinneringen een gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat  men  weer 'verder  kan leven' en voorkomt klachten op de lange termijn. 
 EMDR is minder vervelend dan 'praattherapie'. Tijdens de EMDR-sessie zelf  wordt er weinig gesproken. De hersenen zullen vooral bezig zijn met het verwerken van de beelden, herinneringen en gevoelens die naar boven komen.

Dit alles zal plaatsvinden onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. Omdat een EMDR sessie altijd dient te worden afgemaakt, is het niet mogelijk vooraf te zeggen hoelang de sessie duurt. Dit kan variëren van 5 minuten tot  een uur of nog langer.

Vaak is één daadwerkelijke  EMDR sessie voldoende voor het verwerken van traumatiek. Bij langdurige en  veelvuldige  ervaringen van blootstelling  aan  trauma zijn meerdere sessies nodig.

Mensen met epilepsie, psychoses, hersenaandoeningen worden  NIET  door mij  met E.M.D.R. behandeld. Hiervoor is meer deskundige expertise nodig.

Verdovende middelen kunnen het effect van de therapie beinvloeden.

Klik hier voor meer wetenschappelijke informatie over EMDR.