Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen

Hierbij wordt nagegaan hoe je je bezigheden, ervaringen en problemen meer zelf kan sturen. aspecten uit je persoonlijk leven worden in een educatief en ontwikkelingsgericht kader geplaatst. er wordt gebruik gemaakt van het inzicht- coachingspel.
coaching is een vorm van individuele training & begeleiding. hierbij word je ondersteund bij het optimaal benutten van je capaciteiten. een coach fungeert als spiegel, begeleider en vertrouwenspersoon.

voor wie?
coaching is een geschikte vorm van begeleiding voor iedereen die op een gestructureerde manier wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling & groei.

sommige mensen ervaren een coachgesprek als een moment van bezinning, opluchting en verheldering. anderen zien het als een investering in zichzelf. een coach begeleidt bij diverse levensvragen in verschillende levensfasen. een coach helpt je op weg en loopt een tijdje met je mee. motivaties van mensen om naar een coach te gaan zijn zeer divers.
enkele voorbeelden: beter leren communiceren, begeleiding bij het bereiken van doelen, assertief worden, verbeteren van relaties en stresshantering.

tijdens de sessies leer je op een creatieve en verhelderende manier omgaan met je persoonlijke innerlijke vermogens. het aantal gesprekken is afhankelijk van je persoonlijke behoeftes en doelen.

doelen kunnen zijn:

verbetering van prestaties en persoonlijk functioneren
verbetering van de communicatie en relaties met anderen
balans in je leven
inzicht in eigen mogelijkheden, beperkingen en kwaliteiten
helderheid in persoonlijke doelen.
inzicht in je eigen levensvisie
bewustwording van je gedachtes en gevoelens
inzicht in in je persoonlijke motvaties en drijfveren
bewustwording van je eigen levensweg
inzicht in je eigen gedrag en de invloed daarvan op je omgeving
een supervisietraject
supervisie
onder coaching kan ook supervisie vallen. supervisie betekent dan een intensief en werk- en persoongericht leertraject. supervisie is een methode van opleiden die je in je beroep helpt verder te leren. het is een persoonlijke leerwijze waarbij de samenhang van jouw persoon, je werksituatie en beroep centraal staat.

voor wie is supervisie bedoeld? supervisie is een goede keuze als je:

beter wilt functioneren op je werk
het idee hebt meer te kunnen met je capaciteiten en ervaring
naar een manier zoekt om goed om te gaan met veranderingen in je werk
bang bent voor een burn-out
workaholic-verschijnselen hebt
geen energie meer hebt, minder betrokken bent en geen plezier in het werk hebt
gaat reïntegreren na een langdurige ziekte.
je supervisie begint met een kennismakingsgesprek. na de kennismaking maken we afspraken over de periode en de intensiteit van de supervisie. bijvoorbeeld gedurende een half jaar, eenmaal per 3 weken. we werken aan de hand van leervragen die je zelf opstelt. tijdens de supervisie breng je je concrete werkervaring en knelpunten in.
hulp

therapie
relatietherapie
traumaverwerking
counseling
coaching
aangesloten bij
de nfg rbcz
info
algemeen
visie
links
info voor verwijzers
algemene voorwaarden
privacy
hulp
therapie
relatietherapie
traumaverwerking
counseling
coaching
methodieken